BREAKING NEWS

Sunday, January 3, 2016

पोखरा र लेखनाथमा सोमबार २० गते गृहलक्ष्मी र शक्ति ग्यास बाँडिने

पोखरा र लेखनाथमा सोमबार २० गते गृहलक्ष्मी र शक्ति ग्यास बाढ्ने भएको छ । आइतबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

मिति २०७२।९।२० गते कास्की जिल्लाको पोखरा क्षेत्रका निम्नानुसारका अधिकृत विक्रेताहरुको र्फमबाट गृहलक्ष्मी ग्यास ७.१ के.जि. तौलको निम्नानुसार वितरण गर्ने निर्णय गरियोः

सि.नं. गृहलक्ष्मी ग्याँस विक्रेताको नाम,थर स्थान     परिमाण     सुरक्षा व्यवस्था
१ कृष्ण सप्लायर्स फलेपाटन–१५                               88           नेपाल प्रहरी
२ कोने गुरुङ्ग रामबजार–१०                                     52           नेपाल प्रहरी
३ ईशानेश्वर हार्डवेयर रामबजार–१०                          59             नेपाल प्रहरी
४ अनुप स्टोर्स रानी पौवा–११                                    101           शसस्त्र प्रहरी बल
५ लक्की नजरल स्टोर्स रानी पौवा–११                         36           शसस्त्र प्रहरी बल
६ अनिश ग्यास सिमलचौर–८                                    128 शसस्त्र प्रहरी बल
७ भक्त गोरी जिरो कि.मी.–५                                    105 शसस्त्र प्रहरी बल
८ रुश्री ट्रेडर्स जरेवर–६                                             31 नेपाल प्रहरी
९ भण्डारी ट्रेडर्स जरेवर– ६                                       135 शसस्त्र प्रहरी बल
१० डि.एन.आर ट्रेडर्स लेकसाइड–६                           198  नेपाल प्रहरी
११ आकृति अविरल स्टोर्स प्रस्र्याङ्ग–५                        115 नेपाल प्रहरी
१२ के.टि.हाउस प्रस्र्याङ्ग –५                                      30 नेपाल प्रहरी
१३ सल्यानी पौडेल ग्यास मालेपाटन–५                        37  शसस्त्र प्रहरी बल
१४ पोखरा ग्यास मालेपाटन –५                                   15  नेपाल प्रहरी
१५ शर्मा सुभ स्टोर्स मालेपाटन–५                                43 नेपाल प्रहरी
१६ युवराज प्रोभिजन मोहरियाटोल–२                          61 नेपाल प्रहरी
१७ तिवरी ग्यास सप्लायर्स नदिपुर–३                           94   शसस्त्र प्रहरी बल
१८ इमान इच्छा ग्यास बगर–१                                     66  नेपाल प्रहरी
१९ सुरेन्द्र ट्रेड सेन्टर पृथ्वीचोक–९                               71 नेपाल प्रहरी
२० रानाभाट स्टोर्स शिवालय चोक–८                           65 नेपाल प्रहरी
२१ घिमिरे ग्यास जनप्रियचोक–७                                 26 शसस्त्र प्रहरी बल
२२ पुजा सप्लायर्स चालिसे चोक–८                              43 शसस्त्र प्रहरी बल
२३ सोनिया सप्लायर्स विरौटा–१७                                44  नेपाल प्रहरी
२४ भु.पू.सैनिक विरौटा–१७                                        20     नेपाल प्रहरी
२५ सन्तोष फुड छोरेपाटन–१७                                   31 शसस्त्र प्रहरी बल
२६ वि.के. ट्रेड सेन्टर छोरेपाटन–१७                            90 शसस्त्र प्रहरी बल
२७ लिला स्टोर्स नयागाउ–१५                                      35   शसस्त्र प्रहरी बल
२८ खड्का किराना नयागाउ–१५                                 11 शसस्त्र प्रहरी बल
२९ प्रेम किराना ढुंगेसाँधु–१५       25 नेपाल प्रहरी
३० रामेश्वर स्टोर्स ढुंगेसाँधु–१५      10 नेपाल प्रहरी

२. प्रत्येक विक्री केन्द्रमा पहिले आउने उपभोक्ताले सम्वन्धित कम्पनीको खाली सिलिण्डर बुझाएपछि रु.७००।– (सातसय) तिरी ७.१ के.जी. को ग्याँस सिलिण्डर पाउने छ ।
३. ग्याँस विक्री वितरण गर्दा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्थानीय नागरिक समाज, टोल सुधार समिति, आमा समूहको रोहवरमा उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, उपभोक्ताको मोवाइल नं. र हस्ताक्षर सहितको अभिलेख राखी पहिचानको प्रमाण लिई वितरण गर्ने ।
४. उपरोक्त तालिका बमोजिमको वितरणमा सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलले समन्वयात्मक रुपमा मिलाउने ।


सि.नं. शक्ति ग्याँस विक्रेताको नाम,थर स्थान        परिमाण     सुरक्षा व्यवस्था
१ गोशाली भाडा पसल रामबजार   84      नेपाल प्रहरी
२ प्रज्वल सप्लायर्स रामबजार  90   नेपाल प्रहरी
३ कृष्ण सप्लायर्स फलेपाटन  202   नेपाल प्रहरी
४ श्री गणेश किराना उत्तम चोक 50 शसस्त्र प्रहरी बल
५ अनुप स्टोर्स रानीपौवा 298 शसस्त्र प्रहरी बल
६ सिजल राईस मिल राष्ट्रबैंक 10 शसस्त्र प्रहरी बल
७ रुश्री ट्रेडर्स जरेवर 108  शसस्त्र प्रहरी बल
८ भण्डारी ट्रेडर्स जरेवर   172 नेपाल प्रहरी
९ डि.एन.आर. ट्रेडर्स डेमसाइड   88  शसस्त्र प्रहरी बल
१० कृष्ण लक्ष्मी सप्लायर्स हेम्जा   90 नेपाल प्रहरी
११ उपहार ग्यास सप्लायर्स हेम्जा 24 नेपाल प्रहरी
१२ अनिष ग्यास सप्लायर्स सिमलचौर   312   नेपाल प्रहरी
१३ रामकृष्ण एण्ड बालकृष्ण स्टोर्स हरिचोक  198 शसस्त्र प्रहरी बल
१४ रानाभाट स्टार्स शिवालयचोक 172  नेपाल प्रहरी
१५ पुजा सप्लायर्स सृजना चोक   50 नेपाल प्रहरी
१६ एस. एण्ड ए. ट्रेडर्स मुस्ताङचोक 120 नेपाल प्रहरी
१७ सोनिया सप्लायर्स विरौटा 60  शसस्त्र प्रहरी बल
१८ शिवशक्ति ग्यास सप्लायर्स नदिपुर 130 नेपाल प्रहरी
१९ योगेन सप्लायर्स बगर 112 नेपाल प्रहरी
२० किरण तिवारी स्टार्स नदिपुर 136 नेपाल प्रहरी
२१ भण्डारी खाद्य उद्योग लामाचौर 154 शसस्त्र प्रहरी बल
२२ रोशन दाना उद्योग बाटुलेचौर 78  शसस्त्र प्रहरी बल
२३ योर्स सपिङ सेन्टर, डेमसाईड 50 शसस्त्र प्रहरी बल
२४ आषिश एण्ड सुनिता ईन्टरप्राईजेज पृथ्वीचोक 60 नेपाल प्रहरी
२५ सिद्धी विनायक सपिङ सेन्टर फुलबारी 50नेपाल प्रहरी
२६ देवेन्द्र स्टोर्स मजुवा लेखनाथ 40 नेपाल प्रहरी
२७ टिकाराम ईन्टरप्राईजेज बुढीबजार 100 नेपाल प्रहरी
२८ ओम आर. वि. स्टोर्स जनताको चौतारा 120 नेपाल प्रहरी
२९ वि.एन. किराना सैनिक वस्ती 60  नेपाल प्रहरी
३० दिपज्योती पुस्तक पसल भण्डारीडिक 50  नेपाल प्रहरी
३१ ए. सि. स्टोर्स अर्घौ 120   नेपाल प्रहरी
३२ अनुपम रेण्टुरेण्ट खुदी 50   नेपाल प्रहरी
३३ वि.आर. आचार्य स्टार्स भण्डारीडिक 60   नेपाल प्रहरी
३४ एस शिशुवा ग्यास स्प्लायर्स शिशुवा 50   नेपाल प्रहरी

२. प्रत्येक विक्री केन्द्रमा पहिले आउने उपभोक्ताले सम्वन्धित कम्पनीको खाली सिलिण्डर बुझाएपछि रु.७००।– (सातसय) तिरी ७.१ के.जी. को ग्याँस सिलिण्डर पाउने छ ।
३. ग्याँस विक्री वितरण गर्दा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्थानीय नागरिक समाज, टोल सुधार समिति, आमा समूहको रोहवरमा उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, उपभोक्ताको मोवाइल नं. र हस्ताक्षर सहितको अभिलेख राखी पहिचानको प्रमाण लिई वितरण गर्ने ।
४. उपरोक्त तालिका बमोजिमको वितरणमा सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलले समन्वयात्मक रुपमा मिलाउने ।

Random News

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् । समाचार तथा लेख रचना पठाउनु परेमा info@lekhnathcity.com मा पठाउनुहोला ।
 
Copyright © 2016 Lekhnathcity.com: Online from Lekhnath: Dedicated to better Lekhnath Designed by Rajan .